CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG 3

  CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG 3

  CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG 3

  Thêm giỏ hàng thành công.
  CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH 3

  NHÀ ANH RẮT - XÃ PHÚ QUÝ - HUYỆN CAI LẬY - TỈNH TIỀN GIANG

  VỚI DIỆN TÍCH 82 MCẤU TRÚC NHÀ TRỆT 2  MÁI LỆCH.

  Những hình ảnh của bước đầu thi công:

   

  SAU 2 TUẦN THI CÔNG:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CÔNG TRÌNH NHÀ ANH RẮT - CAI LẬY ĐÃ HOÀN THIỆN

  VỚI DIỆN TÍCH 83m2 CẤU TRÚC NHÀ 2 MÁI LỆCH.

  Zalo